Hướng dẫn tổng quan về BHXH một lần cho Người Lao Động nước ngoài

Sử dụng dịch vụ thực hiện hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần cho cá nhân Người Lao Động nước ngoài với INTERTAX

Tìm hiểu cách tính số tiền bạn được nhận, cách chúng tôi xử lý hồ sơ và những điều bạn cần biết.

Những điều quan trọng bạn cần biết
Dưới đây chỉ là hướng dẫn tổng quan. Chúng tôi có thể cần tài liệu khác để có thể xử lý hồ sơ của bạn một cách chính xác.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số +84 904912427. Hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@intertax.vn


miễn lệ phí môn bài 2020

Cách tính số tiền trợ cấp BHXH một lần cho Người lao động nước ngoài?

Quy trình nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp BHXH 1 lần cho Người lao động nước ngoài?

Quyền lợi của Người lao động nước ngoài khi tham gia BHXH bắt buộc là gì?

Người lao động nước ngoài cần đáp ứng những yêu cầu gì khi tham gia BHXH bắt buộc?

Mức tham gia BHXH là bao nhiêu?


Cách tính số tiền trợ cấp BHXH một lần cho Người lao động nước ngoài?

Theo Khoản 7, Điều 9 của Nghị định 143/2018/ND-CP, hướng dẫn về tỷ lệ nhận trợ cấp Bảo hiểm Xã hội một lần và theo đó, tiền trợ cấp Bảo hiểm Xã hội một lần của người lao động nước ngoài được xác định dựa trên công thức sau đây:

Tiền trợ cấp Bảo hiểm Xã hội một lần = 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi

Khoảng thời gian hàng năm đóng tiền Bảo hiểm Xã hội được làm tròn như sau:

 1. Khi có số tháng lẻ từ 1 – 6 tháng: Khoảng thời gian được làm tròn lên ½ năm.
 2. Khi có số tháng lẻ từ 7 – 11 tháng, tính là 1 năm.

Quy trình nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp BHXH một lần cho Người lao động nước ngoài?

Người lao động nước ngoài kết thúc hợp đồng hoặc giấy phép lao động, bằng cấp, hoặc giấy chứng nhận hành nghề sắp hết hạn có thể đăng ký nhận trợ cấp BHXH 1 Lần trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc.

Trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn, cơ quan sẽ xem xét đơn đăng ký và đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết đã được đính kèm.

Khi quá trình xử lý hoàn tất, CQ Bảo Hiểm Xã Hội sẽ cung cấp kết quả thanh toán cho người lao động nước ngoài, bao gồm:

 1. Tài liệu liên quan: có thể lấy trực tiếp tại CQ Bảo Hiểm Xã Hội, thông qua dịch vụ bưu điện hoặc qua các hình thức điện tử.
 2. Nhận trợ cấp BHXH 1 lần: có thể nhận trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, thông qua dịch vụ bưu chính công cộng hoặc thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân.

Nếu người lao động nước ngoài ủy quyền cho người khác để nhận thanh toán thay, cần tuân thủ “Quy trình ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp” và bản gốc hợp đồng uỷ quyền.


Quyền lợi của Người lao động nước ngoài khi tham gia BHXH bắt buộc là gì?

Theo Khoản 1, Điều 5 của Nghị định 143/2018/ND-CP, chế độ Bảo hiểm Xã hội bắt buộc áp dụng cho người lao động nước ngoài được quy định như sau:

 1. Người lao động nước ngoài được quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định này có quyền hưởng các chế độ Bảo hiểm Xã hội bắt buộc sau đây: bảo hiểm ốm đau, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hưu trí và trợ cấp tử tuất.
 2. Khoản 6, Điều 9 của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 1 tháng 1 năm 2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc có thể rút một lần số tiền trợ cấp Bảo hiểm Xã hội nếu muốn.

Cá nhân người nước ngoài có thể rút trợ cấp Bảo hiểm Xã hội nếu:

 1. Đạt độ tuổi nghỉ hưu và đã đóng tiền Bảo hiểm Xã hội ít nhất 20 năm, hoặc không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;
 2. Mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế; và
 3. Chấm dứt hợp đồng lao động và/hoặc giấy phép hành nghề, hoặc giấy phép hành nghề hết hạn mà không được phép gia hạn.

Người lao động nước ngoài cần đáp ứng những yêu cầu gì khi tham gia BHXH bắt buộc?

Điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam như sau, theo Khoản 1, Điều 2 của Nghị định 143/2018/ND-CP:

 1. Có giấy phép lao động, giấy phép hành nghề hoặc giấy phép hành nghề được cấp tại Việt Nam.
 2. Có hợp đồng làm việc không thời hạn hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực ít nhất 1 năm với nhà tuyển dụng tại Việt Nam.

Ngoại trừ:

 1. Người lao động nước ngoài luân chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/ND-CP ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết về việc thực hiện một số điều của Luật Lao động liên quan đến công nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 2. Người lao động nước ngoài đã đạt độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 1, Điều 187 của Luật Lao động:
 • Đối với nam, độ tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi và 3 tháng nếu họ nghỉ hưu vào năm 2021.
 • Đối với nữ, độ tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi và 4 tháng nếu họ nghỉ hưu vào năm 2021.

Mức tham gia BHXH là bao nhiêu?

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người lao động nước ngoài bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm Xã hội với tỷ lệ là 8% của lương hàng tháng, số tiền này được chuyển vào quỹ hưu trí tử tuất.

Mức tham gia được xác định dựa trên lương hoặc thu nhập hàng tháng của người lao động.

Mặc dù số tiền phải đóng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thu nhập của người lao động, nhưng lưu ý rằng mức lương tối đa được tham gia BHXH được quy định là 20 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 36 triệu đồng – tương đương 1,527.27 USD) và 20 lần mức lương tối thiểu vùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lương dùng để tính đóng góp Bảo hiểm xã hội phải tuân theo những điều khoản được quy định trong hợp đồng lao động, nhưng số tiền này không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở mà chính phủ quy định cho đóng góp Bảo hiểm xã hội.

BHXH một lần cho Người Lao Động nước ngoài 1 - INTERTAX
BHXH một lần cho Người Lao Động nước ngoài 2 - INTERTAX

To view the article in English, click here


Quynh tran - INTERTAX

Bạn chưa biết phải bắt đầu từ đâu?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Tú Quỳnh / Manger – Cients, Partners and Operations

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn qua điện thoại, Google Meet hoặc gặp bạn tại Văn phòng.