Cẩn trọng! Mức phạt vi phạm quy định về sổ sách kế toán HIỆN NAY 2019.

Việc hoàn thiện sổ sách kế toán sao cho hợp pháp, đúng quy định và đúng luật Kế toán Thuế là một điều không đơn giản. Các chủ doanh nghiệp thường chỉ tập trung kinh doanh mà không để ý đến việc chuẩn hoá sổ sách Kế toán. Nên thường xảy ra các trường hợp như: công ty không có sổ sách kế toán thuế hoặc sổ sách kế toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ không đầy đủ…

Với các trường hợp này, khi tiến hành thanh kiểm tra doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ đưa ra các mức phạt rất nặng theo Luật kế toán và Luật quản lý thuế hiện hành.

Các mức xử phạt vi phạm quy định về sổ sách kế toán áp dụng từ 01/05/2018 đến NAY như sau:

Theo điều 9, Nghị định 41/2018/NĐ – CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ sách kế toán cụ thể như sau:

Mức xử phạt vi phạm về sổ sách kế toán

Cách xử lý:

 1. Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ sách kế toán quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này;
 2. Buộc sửa chữa sổ sách kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ sách kế toán hoặc số liệu trên sổ sách kế toán không đúng với chứng từ kế toán quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
 3. Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu khi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;
 4. Buộc khôi phục lại sổ kế toán đối với các vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
 5. Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Ngoài ra, chi tiết các mức phạt khác như sau:

Phạt tiền từ 10,000,000đ đến 20,000,000đ đối với một trong những hành vi sau:

 • Áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ số trong kế toán
 • Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán
 • Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán
 • Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc chế độ áp dụng

Phạt tiền từ 20,000,000đ đến 30,000,000đ đối với tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

Phạt tiền từ 5,000,000đ đến 10,000,000đ đối với một trong các hành vi sau:

 • Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán
 • Thực hiện sử đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài Chính chấp thuận mà chưa chấp thuận.

Phạt tiền từ 10,000,000đ đến 20,000,000đ đối với hành vi không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài Chính ban hành hoặc chấp thuận.

Gói dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán của INTERTAX sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề gì?

1. Kiểm tra, xử lý tính hợp lý hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán theo pháp luật

 • Hóa đơn đầu vào: Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng, Chỉ tiêu, Hóa đơn thuộc Doanh nghiệp bỏ trốn, Hóa đơn bị thất lạc, Hóa đơn viết sai,… Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro về thuế và chi phí được trư;
 • Hóa đơn đầu ra: Phát hiện thất thoát, Hủy không đúng quy định, Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ,… Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro bị truy thu thuế GTGT, thuế TNDN;
 • Chứng từ kế toán: Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra.

2. Kiểm tra, xử lý, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán đảm bảo quyết toán thuế

 • Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…;
 • Rà soát, lập lại hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9;
 • Rà soát, lập lại sổ Nhật ký chung.

3. Kiểm tra thu nhập, giá vốn, chi phí, lãi lỗ và điều chỉnh theo phát sinh hóa đơn, hợp đồng thực tế của Doanh nghiệp

 • Kiểm tra thu nhập: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm Doanh thu, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót;
 • Kiểm tra hàng hoá, giá vốn: Rà soát lại số liệu kho hàng hoá phát hiện thừa – thiếu kho; kiểm tra giá vốn hàng hoá bán hoặc giá thành sản xuất xử lý lại tránh sai sót;
 • Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế, Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất;
 • Cân đối lãi – lỗ của Doanh nghiệp theo đúng khuôn khổ pháp luật cho phép và tư vấn luật thuế đúng quy định.

4. Thanh kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo nộp cơ quan thuế

 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra phát hiện từ chứng từ kê khai trên tờ khai thuế, điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót;
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh;
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh;
 • Rà soát kiểm tra Báo cáo tài chính: Kiểm tra các chỉ tiêu trên Báo cáo so với Sổ sách kế toán và hoàn thiện, điều chỉnh lại chính xác theo quy định. Nộp điều chỉnh báo cáo tài chính với cơ quan thuế nếu sai sót quá nhiều.

LIÊN HỆ NGAY INTERTAX ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI

Chat Zalo/Viber/Skype

028.6681.2057

0908.465.057